Petrol Pump Dealership : नवीन पेट्रोल पंप देण्यासाठी “या” जिल्ह्यात ऑनलाईन अर्ज सुरु, हि कागदपत्र आवश्यक

Petrol pump dealership

Petrol pump dealership : पेट्रोल पंप चालू करण्यासाठी सदर संस्थेमार्फत नवीन जाहिरात देण्यात आलेली आहे. भारत पेट्रोल पंप,एचपी पेट्रोल पंप व इंडियन ऑइल पेट्रोल पंप मार्फत तुम्ही ज्या ठिकाणी पेट्रोल पंपाची आवश्यकता आहे अशा ठिकाणी जाहिरातीमध्ये दिलेले आहेत. त्या ठिकाणी पेट्रोल पंप काढून दर महिन्याला चांगली कमाई करू शकता, कमाई कशाप्रकारे होईल, अर्ज कशा पद्धतीने … Read more

Petrol Pump Dealership : नवीन पेट्रोल पंप देण्यासाठी “या” जिल्ह्यात ऑनलाईन अर्ज सुरु, हि कागदपत्र आवश्यक

Petrol pump dealership

Petrol pump dealership : पेट्रोल पंप चालू करण्यासाठी सदर संस्थेमार्फत नवीन जाहिरात देण्यात आलेली आहे. भारत पेट्रोल पंप,एचपी पेट्रोल पंप व इंडियन ऑइल पेट्रोल पंप मार्फत तुम्ही ज्या ठिकाणी पेट्रोल पंपाची आवश्यकता आहे अशा ठिकाणी जाहिरातीमध्ये दिलेले आहेत. त्या ठिकाणी पेट्रोल पंप काढून दर महिन्याला चांगली कमाई करू शकता, कमाई कशाप्रकारे होईल, अर्ज कशा पद्धतीने … Read more